KRÓTKO O FIRMIE

Firma Astuto Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach zatrudnia ludzi z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie montażu konstrukcji stalowych dla systemów transportowych, regałów w magazynach wysokiego składowania oraz kompletnych linii transportu technologicznego.
Dzięki naszej ogromnej wiedzy i zdobytym certyfikatom osiągnęliśmy taki poziom, że wykonujemy specyficzny zakres prac na zakładach chemicznych i petrochemiach.
Pracujemy również w branży motoryzacyjnej. Wykonujemy wyjątkowe projekty co dla nasz jest wielkim wyzwaniem, przykładem tego jest stacja kolejki linowej na lodowcu Hintertux.
Nasze ogromne doświadczenie zdobyte w dotychczasowych realizacjach, zostało pozyskane głównie na terenie Republiki Niemieckiej, którą cechuje bardzo wysoka jakość i terminowość.
Naszymi atutami jest rzetelność i jakość wykonywanych zadań oraz indywidualne podejście do każdego klienta. Wychodząc naprzeciw naszym klientom posiadamy zakład w Düsseldorfie, którego jednym z podstawowych zadań jest ułatwienie kontaktów naszym niemieckim partnerom.


JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

Jakość i bezpieczeństwo w naszej firmie to priorytety, dlatego wdrożyliśmy standard EN 1090 i system SCC/VCA** – które mają zapewnić budowę konstrukcji stalowej nie tylko o najwyższej jakości, ale i podczas ich montażu spełniając wysokie wymagania bezpieczeństwa pracy, zgodne z międzynarodowymi regulacjami dotyczącymi zdrowia, a także poszanowaniu środowiska naturalnego.

 • EN 1090 - Od 1 lipca 2014 roku, wykonawcy struktur ze stali (oraz aluminium) na rynku Unii Europejskiej są zobowiązani do przestrzegania wymagań standardu EN 1090 „Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych”. Norma jest zharmonizowana ze znaną producentom wyrobów budowlanych unijną dyrektywą 89/106/EWG „Wyroby budowlane”.
 • System SCC/VCA** firmy – ten certyfikowany system stanowi dowód na spełnienie europejskich wymagań w zakresie bezpieczeństwa oraz higieny pracy i środowiska,
 • Certyfikat SCC pracowników - Certyfikaty potwierdzają posiadanie przez nich odpowiedniego zasobu wiedzy z zakresu BHP i ochrony środowiska do samodzielnego i bezpiecznego wykonywania obowiązków.

POLITYKA – WIZJA – CELE – WARTOŚCI

 • Polityka:

  Nieustannie angażujemy się, aby poszerzać naszą pozycję na rynku, zwiększając naszą przewagę konkurencyjną na istniejących rynkach w całej Unii Europejskiej. Wywiązujemy się z powierzonych nam projektów rzetelnie i profesjonalnie, co sprawia, że można nam w pełni zaufać.

 • Wizja:

  Astuto Polska pragnie być wzorem i przykładem w branży budowlanej w zakresie montażu konstrukcji stalowych.

 • Cele:

  Celem Astuto Polska jest promowanie trwałych i udanych realizacji z klientami. Naszym priorytetem jest satysfakcja klientów, dlatego oferujemy wysoką jakość, indywidualne podejście do każdego zadania, terminowość oraz doskonałą obsługę kontraktów.

 • Nasze wartości i cechy:

  doświadczenie, solidność, profesjonalizm. Nasi pracownicy są źródłem naszego sukcesu, dlatego sukcesywnie organizujemy im szkolenia umożliwiające poszerzanie ich kompetencji oraz uprawnień. Dzięki wysokiej kulturze technicznej, wspomnianym szkoleniom, praktyce oraz doświadczeniu nasi pracownicy operacyjni nigdy nie dopuszczą do powstawania błędów i niezgodności, w zakresie montażu konstrukcji stalowej. Najlepszym tego dowodem są wybudowane hale i fabryki wiodących firm motoryzacyjnych na świecie jak AUDI, BMW, Porsche, VW. Dzięki takim zadaniom jesteśmy niekwestionowanym liderem montażu konstrukcji stalowych na terenie Unii Europejskiej.

SYSTEM SCC/VCA**

Polityka bezpieczeństwa:

Zarząd ASTUTO Polska Sp. z o. o. jest zaangażowany w nieustanne doskonalenie standardów w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, po to aby zapewnić bezpieczną organizację pracy wszystkim swoim pracownikom oraz firmom kooperującym. Osiągamy to poprzez przestrzeganie obowiązujących przepisów prawnych z dziedziny BHP oraz wdrożenie i funkcjonowanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną pracy zgodnie z normą PN-N-18001:2004/OHSAS 18001:2007 oraz Listą Kontrolną dla Podwykonawców SCC PETRO. Nadrzędnym celem Polityki BHP w ASTUTO Polska Sp. z o.o. jest ochrona zdrowia i życia pracowników poprzez ciągłe działanie na rzecz bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Tak określony cel ASTUTO Polska Sp. z o. o. realizuje poprzez:
 • systematyczne identyfikowanie zagrożeń i czynników szkodliwych, ich ocenę oraz podejmowanie działań w celu ograniczenia ryzyka zawodowego i zapobieganiu zagrożeniom dla zdrowia w środowisku pracy;
 • działania mające na celu zapobieganie wypadkom przy pracy i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym oraz chorobom zawodowym;
 • zapobieganie szkodom mającym wpływ na środowisko oraz szkodom materialnym;
 • ciągłe doskonalenie standardów BZŚ;
 • zwiększenie świadomości pracowników poprzez szkolenia i podnoszenie kwalifikacji w zakresie BHP oraz uczenie się z doświadczeń i wyciąganie wniosków;
 • propagowanie wśród pracowników i podwykonawców wartości wzajemnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i współpracowników;
 • promowanie Polityki BHP w firmie, wśród podwykonawców oraz klientów ASTUTO Polska Sp. z o.o. ;
Gwarancją właściwej realizacji naszej polityki jest:
 • sprawnie funkcjonujący System Zarządzania BHP oparty na wymaganiach normy PN-N-18001:2004/OHSAS 18001:2007 oraz Listy Kontrolnej dla Podwykonawców SCC PETRO;
 • aktywny współudział pracowników firmy we wdrażaniu i ciągłym doskonaleniu systemu w zakresie organizacji i bezpiecznego wykonywania pracy;
 • dostarczenie pracownikom środków ochrony indywidualnej odpowiednich do rodzaju wykonywanej pracy;
 • właściwe zrealizowanie planu okresowych inspekcji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz podjęcie i realizacja odpowiednich działań zapobiegawczych i korygujących.

Skontaktuj się z nami

Astuto Polska Sp. z o.o.

Astuto Polska Sp. z o.o.
ul. Obroki 109D
40-833 Katowice
Tel: +48 32 207 12 85
Fax: +48 32 207 12 86
biuro@astutopolska.pl